Schweizer Fernsehen by MVRDV

architectenweb.nl

MVRDV has released images of a project where it already operates in three years, the new headquarters for Schweizer Fernsehen in Zurich. Het gebouw is ontworpen volgens een bijenkorf-concept, waarbij de kantoren in ‘ringen’ rond een atrium zijn geplaatst. The building was designed by a beehive-concept, with offices in “rings” are placed around an atrium. De televisiestudio’s bevinden zich in de onderbouw. The television studios are located in the basement.”
——————————————
——————————————
“The huge atrium located on the roof of the studios and acts as a lobby and place for events. Ook speelt het een rol in de klimaathuishouding van het 30.000 vierkante meter omvattend gebouw. Also plays a role in the climate of the economy encompassing 30,000 square meters building. Het atrium is van buitenaf bereikbaar via roltrappen in een hoek van het gebouw. The atrium is externally accessible via escalators in one corner of the building.

De vorm van de kantoorringen fluctueert, zodat het interieur overal van daglicht wordt voorzien en er op sommige plekken extra ruimte ontstaat voor circulatie, ontmoeting en ontspanning. The shape of the rings fluctuates office, so of daylight throughout the interior and is provided at certain places additional space for circulation, relaxation and meeting. Verder vergemakkelijkt dit ontwerp volgens MVRDV de oriëntatie in het gebouw en zorgt het voor fraaie uitzichten in en vanuit het gebouw. Further facilitated by MVRDV Design Guidance in the building making for beautiful views in and out of the building.

De kantoren zijn via trappen en liften in de hoeken van het complex bereikbaar. The offices via stairs and lifts in the corners of the complex. Alle verkeerscirculatie in het bovenste deel van het complex vindt plaats vanuit het atrium. All traffic circulation in the upper part of the complex takes place from the atrium. De ingangen van de studio’s bevinden zich op de onderste etage. The inputs of the studios are located on the lower floor.

Het is nog niet bekend wanneer het project van start gaat. It is not known when the project starts.” architectenweb.nl
——————————————————————————————————————————
[ad#468-banner]
——————————————————————————————————————————